Przedstaw Swoje Pytania

200218 rotax aircraft servicenetzwerk 014

Przedstaw Swoje Pytania

My mamy instruktorów, którzy znają odpowiedzi

Wiedza to bezpieczeństwo. Aby zapewnić Ci niezbędną wiedzę, stworzyliśmy system szkolenia "independent Rotax Maintenance Training" (iRMT). Ten zestandaryzowany program szkolenia łączy ludzi, którzy użytkują, obsługują lub naprawiają silniki Rotax z wiedzą i doświadczeniem tych, którzy je projektują i produkują. Abyś mógł maksymalnie wykorzystać nasze profesjonalne centra szkoleniowe, wzbogacamy doświadczenia edukacyjne o wirtualną rzeczywistość, rzeczywistość rozszerzoną i cyfrowe kopie 3D.

Jesteś zainteresowany szkoleniami dostępnymi w Twojej okolicy?

Porozmawiaj z ekspertem Rotax w Twojej okolicy

Mamy doświadczenie w szkoleniach

Zorganizowaliśmy i zaprojektowaliśmy szkolenia iRMT w taki sposób, aby przekazywać wiedzę w zależności od potrzeb, od podstaw zapoznawczych do remontów. Jako użytkownik silnika Rotax, możesz chcieć zapoznać się z silnikiem, zoptymalizować jego pracę lub wykonać podstawowe czynności obsługowe w celu obniżenia kosztów. Dzięki iRMT uczysz się w dokładnie tym samym środowisku wiedzy, co wykwalifikowany i certyfikowany personel techniczny, który wspiera Ciebie oraz technologię, będącą podstawą Twoich doświadczenia podczas latania. Materiały szkoleniowe iRMT są spójne i aktualne na wszystkich poziomach szkolenia.

Zapewniamy spokój ducha.

Chcemy, abyś wiedział, komu powierzyć swój silnik. Znormalizowany system szkoleń i certyfikacji iRMT umożliwia znalezienie wykwalifikowanego personelu do obsługi Twojego silnika. Ponadto wszystkie certyfikowane centra serwisowe i stacje naprawcze w globalnej sieci serwisowej zapewniają ten sam wysoki poziom aktualnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Certyfikowane centra serwisowe i naprawcze wykorzystują iRMT do ciągłego podnoszenia kwalifikacji swojego personelu. Certyfikowany personel techniczny uczestniczy w szkoleniach odświeżających wiedzę, na bieżąco śledzi dokumentację serwisową, a nawet szkoli się na typ silnika przed wprowadzeniem go na rynek.

I RMT Pyramide NEU2

Kursy iRMT realizowane są za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów Rotax oraz autoryzowanych organizacji szkoleniowych, zatwierdzonych przez BRP-Rotax. Szkolenia są dostępne w wielu językach i miejscach na całym świecie.

1. Kurs zapoznawczy
Przeznaczenie: Piloci, konstruktorzy, personel zarządzający i właściciele/użytkownicy
Zakres: Podstawowa wiedza na temat silników lotniczych Rotax oraz informacje dotyczące różnych systemów, pracy silnika i wymagań związanych z obsługą.

2. Obsługa bieżąca

Przeznaczenie: właściciele/użytkownicy i mechanicy
Zakres: Najbardziej popularny dla większości mechaników, obejmujący obsługę i przegląd do poziomu prac 100 godzinnych lub rocznych.

3. Obsługa liniowa

Przeznaczenie: Szkoły Lotnicze, wytwórcy statków powietrznych oraz personel obsługi naziemnej.
Zakres: Mechanicy uczą się rozwiązywać problemy na tym poziomie serwisowym oraz wymieniać podzespoły.

4. Obsługa bazowa
Przeznaczenie: Personel obsługi technicznej
Zakres: Dogłębna diagnostyka dla doświadczonych mechaników, obejmująca tematy demontażu, weryfikacji oraz ponownego montażu podzespołów.

5. Naprawa główna
Przeznaczony dla: Ten kurs wymagający odpowiedniego wyposażenia i poziomu wyszkolenia jest dostępny tylko dla zaproszonych.
Zakres: Kurs dla ekspertów pogłębiający wiedzę niezbędną do remontu silników Rotax oraz ich komponentów.