Certyfikaty I Zatwierdzenia

Rotax Aircraft Flightpics 082

Pokaż swoje pomysły. My dajemy Ci bezpieczeństwo.

DOA/POA

CERTYFIKAYT DOA/POA

Firma Rotax produkująca silniki lotnicze spełnia standardy projektowe i produkcyjne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Zatwierdzenia organizacji projektowej (DOA) i organizacji produkcyjnej (POA) są ważne dla wszystkich typów certyfikowanych silników lotniczych Rotax.

ISO

CERTYFIKATY ISO

Rotax posiada certyfikat ISO 9001:2015, który potwierdza stosowanie i ciągły rozwój skutecznego Systemu Zarządzania Jakością. Ponadto Rotax dąży do zachowania świadomości ekologicznej, dlatego posiada również certyfikat ISO 14001:2015.

EASA

CERTYFIAKTY TYPU EASA

Rotax posiada różne certyfikaty typu EASA (TC). Te certyfikaty pozwalają firmie Rotax produkować certyfikowane silniki lotnicze dla określonych kategorii statków powietrznych oraz dokonywać zmian i napraw certyfikowanych silników lotniczych ROTAX.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) promuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym w Europie i na świecie.

ASTM

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI Z ASTM

ASTM International (dawniej znane jako "American Society for Testing and Materials") jest międzynarodową organizacją normalizacyjną, która opracowuje i publikuje dobrowolnie uzgodnione normy technologiczne dla szerokiego zakresu materiałów, produktów, systemów i usług. Wszystkie czterosuwowe silniki lotnicze Rotax oraz dwusuwowy Rotax 582 UL spełniają wymogi normy ASTM F2339 opublikowanej jako "Standard Practice for Design and Manufacture of Reciprocating Spark Ignition Engines for Light-Sport Aircraft".

CERTYFIKAT/ZATWIERDZENIE TYPU

CERTYFIKAT/ZATWIERDZENIE TYPU

Rotax posiada zatwierdzone certyfikaty typu EASA dla silników w kilku krajach, co pozwala na ich bezpośredni montaż i użytkowanie w samolotach państw spoza EASA. Te tak zwane Validation Type Certificates (VTC) oraz Acceptance Letters są wymienione w poniższej tabeli.