Certifikacije in odobritve

Rotax Aircraft Flightpics 082

Prinesite svoje načrte. Zagotavljamo vam varnost.

DOA/ POA CERTIFIKATI

DOA/ POA CERTIFIKATI

Poslovanje z letalskimi motorji Rotax izpolnjuje certifikacijske standarde Organizacije za Načrtovanje letal in standarde Organizacije za Proizvodnjo Letal Agencije za varnost v letalstvu Evropske unije (EASA). Odobritev Organizacije za Načrtovanje Letal (DOA) in odobritev Organizacije za Proizvodnjo Letal (POA) veljata za vse vrste certificiranih letalskih motorjev ROTAX.

CERTIFIKATI ISO

CERTIFIKATI ISO

Rotax je certificiran po standardu ISO 9001:2015, kar potrjuje uporabo in nadaljnji razvoj učinkovitega sistema za nadzor kakovosti. Poleg tega je Rotax zavezan k okoljski ozaveščenosti in zato certificiran tudi po ISO 14001:2015.

TIPSKI CERTIFIKATI EASA

TIPSKI CERTIFIKATI EASA

Rotax ima različne tipske certifikate (TC) Evropske Agencije za Varnost v Letalstvu (EASA). Ti tipski certifikati Rotaxu omogočajo proizvodnjo certificiranih letalskih motorjev za določene kategorije letal ter spreminjanje in popravila certificiranih motorjev letal ROTAX. Evropska Agencija za Varnost v Letalstvu (EASA) spodbuja najvišje varnostne in okoljske standarde v civilnem letalstvu v Evropi in po svetu.

IZJAVA O SKLADNOSTI ASTM

IZJAVA O SKLADNOSTI ASTM

Organizacija ASTM International (prej znana kot “American Society for Testing and Materials”) je mednarodna organizacija za standardizacijo, ki razvija in objavlja prostovoljne soglasne tehnične standarde za široko paleto materialov, izdelkov, sistemov in storitev. Vsi Rotaxovi 4-taktni letalski motorji in 2-taktni Rotax 582 UL so v skladu s standardom ASTM F2339, objavljenim kot " Standard Practice for Design and Manufacture of Reciprocating Spark Ignition Engines for Light-Sport Aircraft." (Standardna praksa za načrtovanje in proizvodnjo motorjev na vžig s svečko za lahka športna letala.")

VALIDACIJA

TIPSKA CERTIFIKACIJA / VALIDACIJA

Rotaxov tipski certifikat EASA za motorje je bil potrjen v več drugih državah, kar omogoča neposredno uporabo v letalskih državah tudi izven držav članic EASA. Te tako imenovane validacije tipskega certifikata (VTC) in Odobritvena pisma so navedena v tabeli v nadaljevanju.