PTEJTE SE

200218 rotax aircraft servicenetzwerk 014

PTEJTE SE

Ptejte se instruktorů

Znalosti jsou bezpečnost. Pro vzdělání jsme vytvořili systém školení iRTM pro techniky údržby (v anličtině “independent Rotax Maintenance Training, iRMT). Tento standardizovaný výukový program spojuje lidi kteří motory vyvíjí a vyrábí s těmi, kteří je provozují a opravují.

Abychom zajistili , že si z modulů školení odnesete maximum znalostí, rozšířili jsme výuku o virtuální realitu a 3D modelů.

Zajímá vás takové školení?

Spojte se s místním expertem na motory Rotax

We have the training experience.

Navrhli jsme moduly školení iRMT tak, abychom sdíleli veškeré znalosti na všech stupních - od základu ke generální opravě. Jako uživatel motoru Rotax se budete chtít dozvědět vice o motoru, jeho provozování a základní údržbě. V rámci iRMT se budete učit ve stejném prostředí jako kvalifikovaní technici a budete seznámeni s technologiemi, které jsou základem vašich zážitků z létání. Materiály kurzů iRMT jsou konzistentní a aktuální na všech úrovních školení.

Pro Klid duše

Chceme, aby jste věděli, komu svěřujete váš motor. Standardizované školení iRMT vám umožní poznat kvalifikaci techniků , kteří budou pracovat na vašem motoru. Navíc jistě oceníte stejně vysokou úroveň znalostí, umu a zkušeností v servisních střediscích kdekoliv ve světě. Servisní střediska používají iRTM k průběžnému vzdělávání personálu. Certifikovaný personál navštěvuje opakovací školení, získává aktuální informace ze servisních dopisů a je školen na nových motorech ještě před jejich uvedením na trh.


I RMT Pyramide NEU2

Nabízíme školení standardu iRMT prostřednictvím autorizovaných prodejců leteckých motorů Rotax a autorizovaných školících organizací. Kurzy můžete absolvovat v různých jazycích po celém světě.

1. Seznamovací kurz

Určeno pro: piloty, individuální stavitele letadel, vedení firem a majitele motoru

Obsah: Základní znalosti o leteckých motorech Rotax, informace o systémech motor, požadavky na provoz a údržbu.

2. Kurz Servis

Určeno pro: majitele a techniky

Obsah: Velmi oblíbený kurz pro potřeby techniků, zahrnuje údržbu a kontroly motoru po 100 hodinách nebo 1 roce.

3. Kurz Údržba

Určeno pro: letecké školy, výrobci letadel a provozovatelé by měli mít techniky proškolení na této úrovni.

Obsah: Údržba a výměna komponentů motoru.

4. Kurz Údržba

Určeno pro: Techniky údržby

Obsah: Hlubší pohled pro zkušené techniky údržby, demontáž, kontrolní nález a montáž motoru.

5. Kurz GO

Určeno pro: Tento kurz je určen jen pro vybrané techniky

Obsah: Odborný kurz pro získání znalostí pro provádění GO motorů.