Dokumentace k motorům

200218 rotax aircraft servicenetzwerk 003

Tecnické dokumentace

Tato knihovna obsahuje technické dokumenty, příručky, pokyny, servisní bulletiny a servisní dopisy týkající se vašeho leteckého motoru Rotax.

Společnost Rotax publikujeme dokumentaci v angličtině s použitím mezinárodních jednotek SI. Směrodatné jsou metrické jednotky. Všechny dokumenty jsou k dispozici v angličtině. Distributoři zároveň nabízejí další jazykové verze některých z těchto dokumentů na svých vlastních webových stránkách.

Pokud požadujete další dokumentaci a informace o motoru nebo jeho součástech, obraťte se na nejbližší servisní a opravárenské středisko leteckých motorů Rotax. Příkazy k zachování letové způsobilosti naleznete na webových stránkách EASA nebo se obraťte na Úřad pro civilní letectví.

Stažené soubory se neotevírají? Zkontrolujte, jestli používáte nejnovější verzi Adobe® Reader®.