Szkolenia iRMT

200218 rotax aircraft servicenetzwerk 009

Nasze szko­le­nia

Firma FASTON jako Autoryzowany Dystrybutor objęta jest systemem ciągłego zapewnienia jakości „BRP-Rotax” GmbH & Co. KG – producenta silników ROTAX®.Organizujemy szkolenia na poszczególne typy silników w oparciu o zestandaryzowany, globalny program szkolenia iRMT. Organizowane kursy należy traktować jako przeszkolenie na typ silnika, a nie jako nadanie uprawnień mechanika lotniczego (licencja).

Pomyślne ukończenie szkolenia potwierdzone jest odpowiednim Certyfikatem, uprawniającym do posługiwania się tytułem oraz logo iRMT – Independent ROTAX Maintenance Technician (Niezależny Mechanik Obsługi Technicznej ROTAX)* ważnym przez okres 2 lat.

Har­mo­no­gram szko­leń 2021/2022

UWAGA: FASTON rezerwuje sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu kursu w przypadku frekwencji wynoszącej poniżej 5 osób. W takim przypadku
ustalany jest nowy dogodny termin kursu lub zwrot kwoty.

Obsługa techniczna – Liniowa silników 912 i 914.

Data: Czas trwania: Dostępne miejsca:
25-26.11.2022 2 dni, 8:00 – 17:00 Zapisy zamknięte
19-20.01.2023 2 dni, 8:00 – 17:00 13
27-28.01.2023 (ENGLISH) 2 dni, 8:00 – 17:00 5 (course held in english)
Zapisz się

Cena szkolenia – 1350,00 PLN netto, płatne przy rezerwacji miejsca na podstawie f-ry Pro Forma.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz pełną dokumentację do silników 912/914 w języku polskim. Liczba słuchaczy ograniczona do 12 osób.
Miejsce szkolenia: siedziba firmy ul. Kuźnicza 4, 21-045 Świdnik.


Obsługa techniczna - Bazowa silników 912 i 914.

Data: Czas trwania: Dostępne miejsca:
Do ustalenia 3 dni, 8:00 – 17:00 8
Zapisz się

Szkolenie przeznaczone dla osób, które od co najmniej 2 lat posiadają Certyfikat ukończenia szkolenia: „Obsługa techniczna – Liniowa silników 912/914”.
Cena szkolenia – 2 500,00 PLN netto, płatne przy rezerwacji miejsca na podstawie f-ry Pro Forma.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz pełną dokumentację do silników 912/914 w języku polskim. Liczba słuchaczy ograniczona do 8 osób.
Miejsce szkolenia: siedziba firmy ul. Kuźnicza 4, 21-045 Świdnik.


Obsługa techniczna - Liniowa silników 912i oraz 915i .

Data: Czas trwania: Dostępne miejsca:
Do ustalenia 2 dni, 8:00 – 17:00 0
Zapisz się

Cena szkolenia – 1350,00 PLN netto, płatne przy rezerwacji miejsca na podstawie f-ry Pro Forma.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz pełną dokumentację do silników 912i/915i w języku polskim. Liczba słuchaczy ograniczona do 12 osób.
Miejsce szkolenia: siedziba firmy ul. Kuźnicza 4, 21-045 Świdnik.


Obsługa techniczna - Bazowa silników 912i i 915i.

Data: Czas trwania: Dostępne miejsca:
Do ustalenia 3 dni, 8:00 – 17:00 8
Zapisz się

Szkolenie przeznaczone dla osób, które od co najmniej 2 lat posiadają Certyfikat ukończenia szkolenia: „Obsługa techniczna – Liniowa silników 912i/915i”.
Cena szkolenia – 2 500,00 PLN netto, płatne przy rezerwacji miejsca na podstawie f-ry Pro Forma.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz pełną dokumentację do silników 912i/915i w języku polskim. Liczba słuchaczy ograniczona do 8 osób.
Miejsce szkolenia: siedziba firmy ul. Kuźnicza 4, 21-045 Świdnik.


Obsługa techniczna - Bazowa silników 912i i 915i – moduł uzupełniający.

Data: Czas trwania: Dostępne miejsca:
21.10.2022 1 dzień, 8:00 – 17:00 8
Zapisz się

Moduł uzupełniający: Kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już certyfikat ukończenia szkolenia ‘Obsługa techniczna – Bazowa silników 912/914”.
Cena szkolenia – 800,00 PLN netto, płatne przy rezerwacji miejsca na podstawie f-ry Pro Forma.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz pełną dokumentację do silników 912i/915i w języku polskim. Liczba słuchaczy ograniczona do 8 osób.
Miejsce szkolenia: siedziba firmy ul. Kuźnicza 4, 21-045 Świdnik.


Obsługa techniczna - Liniowa silników dwusuwowych.

Data: Czas trwania: Dostępne miejsca:
25-26.10.2021 2 dni, 8:00 – 17:00 0
Zapisz się

Cena szkolenia – 1350,00 PLN netto, płatne przy rezerwacji miejsca na podstawie f-ry Pro Forma.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz pełną dokumentację do silników dwusuwowych w języku polskim. Liczba słuchaczy ograniczona do 12 osób.
Miejsce szkolenia: siedziba firmy ul. Kuźnicza 4, 21-045 Świdnik.

*Uwaga:

Certyfikat ten potwierdza ukończenie kursu w zakresie wyszczególnionym poniżej i nie upoważnia jego posiadacza do żadnych prac poza wymienionym zakresem. Posiadacz Certyfikatu odpowiedzialny jest za wykonywanie prac adekwatnych do określonego poziomu szkolenia w zależności od doświadczenia, umiejętności, posiadanych narzędzi specjalnych oraz zakresu uprawnień i odpowiednich przepisów.

Po wygaśnięciu okresu ważności certyfikatu należy odbyć kurs doszkalający, w celu zaznajomienia się ze zmianami, modyfikacjami oraz dokumentacją wydaną w okresie pomiędzy szkoleniami oraz przedłużenie uprawnień na okres kolejnych 2 lat.