Training

200218 rotax aircraft servicenetzwerk 014

Plán Typových kurzů údržby

Teveso je schválená Organizace pro výcvik, oprávnění č. CZ/MTO-021

Typové kurzu údržby motorů ROTAX řady 912 and 914

Název Kurzu Datum Počet účastníků Cena Trvání
TYPOVÝ KURZ PERIODICKÉ ÚDRŽBY MOTORU ROTAX 914 neurčeno 12 6,000 CZK 12 hod
TYPOVÝ KURZ ÚDRŽBY MOTORU ROTAX 912/914 neurčeno 9 8,000 CZK 12 hod
TYPOVÝ KURZ PERIODICKÉ ÚDRŽBY MOTORU ROTAX 912 neurčeno 12 6,000 CZK 12 hod
TYPOVÝ KURZ ÚDRŽBY PLUS MOTORU ROTAX 912/914 neurčeno 6 12,000 CZK 16 HOD
KURZ ÚDRŽBY A OPRAV MOTORŮ ROTAX 447/503/582 neurčeno 12 3,000 CZK 8 hod


Cíl kurzů:
Seznámit techniky údržby (držitele AML) s údržbou motorů ROTAX řady 912/914 v rozsahu od Příručky pro periodickou údržbu LINE až po Podrobnou verzi.


Take part and register.