AERO 2022

Rotax Aircraft Flying Family 069
Logo aero expo
27. April – 30. April 2022
Messe Friedrichshafen, Germany

When: 27. April 2022 - 30. April 2022
Where: Messe Friedrichshafen, Germany ( https://www.aero-expo.de/ )